ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
ใบอนุญาตททท เลขที่ 11/03355
dot
bulletเกี่ยวกับบริษัท
bulletท่องเที่ยวต่างประเทศ
bulletท่องเที่ยวแบบกลุ่มคณะ
bulletท่องเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวร์
dot
dot
bulletเรือคุณแม่
bulletเรือริเวอร์ไซด์
bulletเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส
bulletเรือเจ้าพระยาครุยส์
bulletเรือแกรนด์เพิร์ล
bulletเรือสองฝั่งคลอง
bulletเรือแว่นฟ้า
bulletเรือลอยนาวา
bulletเรือมโนราห์
bulletเรือแม่ย่านางไม้
dot
dot
bulletสถานที่ทำพาสปอร์ตในไทย
bulletสถานฑูตประเทศต่างๆในไทย
bulletสายการบินต่างๆในไทย
bulletประเทศกลุ่มสัญญาเชงเก็น
bulletประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletเตรียมตัวก่อนเดินทาง
bulletทวีปเอเชีย
bulletประเทศญี่ปุ่น ไม่ต้องยื่นวีซ่า
bulletประเทศฝรั่งเศส
bulletประเทศเยอรมัน
bulletทวีปยุโรป
bulletประเทศสวิตเซอร์แลนด์
bulletประเทศออสเตรเลีย
bulletประเทศอิตาลี
bulletประเทศอียิปต์
bulletทวีปอเมริกา
bulletเวลาทั่วโลก
bulletทวีปออสเตรเลีย
bulletตะวันออกกลาง
bulletทวีปแอฟริกา
dot
เรือริเวอร์คิงส์ครุยส์

เรือริเวอร์คิงส์เที่ยวอยุธยา (River King Cruise)

เรือริเวอรคิงส์   เป็นเรือไม้ 2 ชั้น ที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเรือทรงไทยโมเดิร์น เรือสร้างจากไม้สักทองโดยยึดหลัก และแบบอย่างของความเป็นไทยทั้งรูปแบบและโครงสร้างของตัวเรือ เรือริเวอร์คิงส์ สามารถรองรับได้ 160 ที่นั้ง เป็นเรือแอร์ 2 ชั้น พร้อมที่นั่งพักตากอากาศให้ได้ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา เราพร้อมรองรับทุกท่านเพื่อที่จะได้สัมผัสความเป็นไทยและประวัติศาสตร์อีก ด้านหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ออกเดินทางทุกวันจากกรุงเทพฯ โดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์ นำท่านชม พระราชวังบางปะอิน และนครประวัติศาสตร์ จังหวัดอยุธยา จากนั้นจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยการล่องเรือพร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ

กำหนดการล่องเรือริเวอร์คิงส์เที่ยวอยุธยา
07.30 น. รถบัสปรับอากาศชั้นดีจะไปรับท่านที่ท่าเรือริเวอร์ซิตี้

09.30 น. นำท่านเยี่ยมชม พระราชวัง บางปะอิน ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระปิยะมหาราช ได้ทรงโปรดให้

              ก่อสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในช่วงฤดูร้อน และยังใช้เป็นสถานที่ต้อนรับ

              แขกบ้านแขกเมืองที่สำคัญๆ ในอดีต นำท่านเยี่ยมชม วัดมหาธาตุ กรุงศรีอยุธยา เป็นหนึ่งใน

              วัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุเป็นวัด ที่มีความสำคัญยิ่งใน

              สมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร วัดพระศรี-สรร

              เพชญ์ ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของพระนครศรีอยุธยาในอดีต ทางพม่าได้ทำการเผาทำลาย

              มหาราชวัง และวัดพระศรีสรรเพชรแห่งนี้ด้วย ซึ่งร่องรอยแห่งความเสียหายยังปรากฏอยู่จน

              กระทั่งทุกวันนี้

12.30 น. ขอเชิญท่านลง เรือล่องสำราญ ณ วัดช่องลม พร้อมทั้งเริ่มรับประทานอาหารกลางวันแบบ

              บุฟเฟ่ต์ ซึ่งทางเราได้เลือกสรรอาหารนานาชาติชั้นเยี่ยมไว้เพื่อท่าน โดยจะล่องลำน้ำผ่าน

              สถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ เช่น วังที่ประทับของฟ้าหญิงทั้ง 2 พระองค์ ณ ตำหนักปทุมธานี 

              เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี มีประวัติความเป็นมากว่า 500 ปี

15.00 น. เป็นเวลาของชา-กาแฟ เราเสริฟ ท่านพร้อมคุกกี้และกล้วยไข่ เรือจะวิ่งผ่านศาลาว่าการ

              จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นอาคารไม้สัก ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, สะพานพระราม ๘ ด้านหลัง

              ของวัด พระแก้ว, วัด อรุณราชวราราม

15.30น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ ซิตี้อย่างปลอดภัย

อัตราค่าบริการ  (ไปโดยรถกลับเรือ) Round trip

(รวมค่าอาหาร,ค่าเรือและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ล)

ราคาปกติ (ผู้ใหญ่)  1,700 บาท  สำหรับลูกค้าวาเคชั่น ช้อยส์ เหลือ 1,590 บาท

ราคาเด็ก (4-10 ปี) 900 บาท สำหรับลูกค้าวาเคชั่น ช้อยส์       เหลือ 800 บาท

 พิเศษ :       1. ล่องเรือ 10 ท่านขึ้นไป (เฉพาะผู้ใหญ่) ราคา 1,490 บาท / ท่าน
               2. ล่องเรือ 15 ท่านขึ้นไป ฟรี 1 ท่าน

หมายเหตุ  ท่านสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของทางศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้ ฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงที่ 3 เป็นต้นไป จ่ายเพิ่มชั่วโมงละ 20 บาท โดยนำบัตรจอดรถมาประทับตรา ได้ที่เคาน์เตอร์ของเรือริเวอร์คิงส์ครุยส์ค่ะ...

 

การเดินทาง

 

เส้นทางการเดินเรือ

 

ขั้นตอนการจอง

 

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-939-8500 (auto) วาเคชั่น ช้อยส์ ยินดีให้บริการทุกท่าน

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดAbout travel

เทศกาลเกาหลีในฤดูหนาว (ธ.ค-ก.พ) article
เทศกาลเกาหลีในฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค-พ.ค) article
เทศกาลเกาหลีในฤดูร้อน (มิ.ย-ส.ค) article
เทศกาลเกาหลีในฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย-พ.ย) article
เรือริเวอร์ไซด์ article
เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส article
เรือเจ้าพระยาครุยส์ article
เรือแกรนด์เพิร์ล article
เรือแว่นฟ้า article
เรือแม่ย่านางไม้ article
เรือลอยนาวา article
เรือมโนราห์ article
เรือริเวอร์ซันครุยส์ เที่ยวอยุธยา article
เรือแกรนด์เพิร์ล เที่ยวอยุธยา article
เรือสะบายสะบาย
เรือสองฝั่งคลอง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
< QR-CODE http://www.vacation-choice.com

วาเคชั่น ช้อยส์
เลขที่ 11 ซ.พิบูลอุปถัมภ์ ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร : 02-939-8500(auto)   
Hotline : 086-354-2296   E-mail :
info@vacation-choice.com